rådgivning, tjänster, arbetsmiljö

Som rådgivare gör Ca Lo Partner en genomlysning för att säkerställa att gällande
lagstiftning och föreskrifter följs i er verksamhet samt att resurser, kompetens,
arbetsmiljöutbildningar, säkerhet och krishantering fungerar tillfredsställande.


Företagsledningen ska skapa rutiner och tillsätta resurser för att styra och kontrollera sin
verksamhet och därmed följa lagstiftning kring arbetsmiljö, krishantering och säkerhet
för medarbetarna.


Du kan få rådgivning men även praktisk hjälp på olika nivåer i organisationen för att skapa
struktur och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

visitkort

Catarina Löfqvist

catarina.lofqvist@calopartner.se

www.calopartner.se

0722 - 27 26 27

Vill du veta mer om englaverket?

fyll i formuläret nedan och vi återkommer inom kort.
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon